Bornholm og Ertholmene

Beliggenhed:

Bornholm ligger 54 gr. 59' - 55 gr. 18' nordlig bredde og 14 gr. 41' - 15 gr. 10' østlig længde. Lidt øst for Øle-åens udløb i Østersøen - på Bornholms sydkyst - findes en granitsten, som ved et kryds markerer det nøjagtige skæringspunkt mellem 55 gr. nordlig bredde og 15 gr. østlig længde. Fra 55 gr. nordlig bredde er der 55 x 111 km = 6105 km til Ækvator og 35 x 111 km = 3885 km til Nordpolen. Den såkaldte mellemeuropæiske tid beregnes ud fra 15 gr. østlig længde og kaldes ofte Gudhjemtid. Alle steder på 15 gr. østlig længde har - som de eneste steder i Danmark - solen lige i syd kl. 12.00 - her er set bort fra evt. sommertid. Ertholmene ligger 55 gr. 19' nordlig bredde og 15 gr. 11' østlig længde.

Øernes navne og størrelse:

Bornholm er Danmarks femte største ø - mindre end Sjælland, Den nørrejyske Ø, Fyn og Lolland - og den er på 588 kvadratkilometer - indbefattet Ertholmenes 0,38 kvadratkilometer. Ertholmene består af Christiansø på 22 ha, Græsholm på 11 ha og Frederiksø på 4 ha samt nogle mindre øer og skær - Tat, Lilleø, Vester-, Tyve-, Præste- og Østerskær, der er Danmarks østligste punkt.

Øernes opdeling og folketal:

Bornholm er en Regionskommune - Bornholms Regionskommune, underlagt Region Hovedstaden. De 6 største byer er: Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem, Nexø og Aakirkeby - og har ca 40000 indbyggere. Ertholmene ejes af staten og henhører under forsvarsministeriet. De to beboede øer - Christiansø og Frederiksø - har et samlet folketal på ca. 120 indbyggere.

Bornholms form og største afstande:

Bornholm danner en skæv firkant med hjørnerne: Rønne, Hammeren, Svaneke og Dueodde. Afstanden Rønne-Svaneke er på ca. 30 km, og afstanden Hammeren-Dueodde er på ca. 40 km.

Nogle luftafstande:

København ca. 145 km (søvejen til København ca. 180 km), Sverige ca. 40 km (Sandhammaren), det tidligere Sovjetunionen ca. 300 km (Kaliningrad), Polen ca. 90 km (Szczedin - det tidligere Stettin) og Møn ca. 135 km. Ertholmene ligger ca. 18 km nordøst for Gudhjem.

Lidt om nogle af Bornholms købstæder:

Rønne er med sine ca. 15000 indbyggere øens største købstad, Bornholms »hovedstad«. Tilsvarende er Svaneke Danmarks mindste og østligste købstad. Aakirkeby er den eneste af de bornholmske købstæder, som ligger inde på øen - tidligere var Aakirkeby Bornholms kirkelige og verdslige centrum.

Bornholms anseligste kystklipper:

Jons Kapel, klipperne ved Hammeren, Helligdomsklipperne og Randkløve Skår.

Højeste punkt:

Rytterknægten i Almindingen på 162 m o.h. - med Kongemindet fra 1856 og det tilføjede jernstillads fra 1899 er den samlede højde 184 m o.h.. Møllebakken på Christiansø er med sine 22 m o.h. Ertholmenes højeste punkt.

Største skov:

Almindingen - er på ca. 25 kvadratkilometer. Bornholm har samlet ca. 21 % skov og er dermed Danmarks skovrigeste amt.

Største sø:

Hammersø

Hammersø ved Allinge-Sandvig

Hammersøen - den er 600 m lang og dækker et område på 9 ha

Største vandfald:

Nordvest for Helligdomsklipperne ligger Døndalen. Åen i dens bund danner om foråret eller i den tidlige sommer, når åen er mest vandrig, et samlet vandfald, som kan blive op til 25 m - Døndalsfaldet.

Længste sprækkedal:

Ekkodalen - den fortsætter i lige linie gennem Flæske-, Kløve- og Kelseådal ud til Saltune på Bornholms nordøst­kyst, og den har en gennemsnitsbredde på ca. 60 m og en samlet længde på ca. 12 km. Bornholm har i alt ca. 70 sprækkedale.

Forbindelser mellem Bornholm og Ertholmene:

Der er sejlforbindelse med M/S Ertholm fra Allinge, Gudhjem og Svaneke - fra Svaneke med postbåden »Peter«. I akutte situationer kan man indsætte en helikopter, der da har sin landingsplads på Møllebakken på Christiansø.

Lufthavn:

Nordvest for Arnager ligger Rønne Lufthavn eller Bornholms Lufthavn - internationalt hedder den »Arnager Airport«.

Joboland

Udsnit af Brændesgårdshaven (Joboland)

Forlystelsespark:

Den ca. 10 tdrl. store Brændesgårdshaven (Joboland) syd­vest for Svaneke.

Bornholms kirker:

Ny (den mindste - kun opført i to stokværk - formentlig den yngste og den mindst egnede til forsvar), Nylars (den mest vellykkede - den bedst byggede - og dermed også den bedst bevarede), Ols (den slankeste og meget fæstningsagtige, da den bl.a. ligger på en 112 m høj bakketop) og Østerlars (den største, den ældste, den mest fæstningsagtige og den mest kendte).

Aa kirke i Aakirkeby »Bornholms domkirke« har en meget berømt døbefont, der er udført i sand­sten af den gotlandske stenmester Sigraf i sidste halvdel af 1100 tallet. Ruts kirke i Rutsker er måske Danmarks højest beliggende kirke ca. 130 m o.h.. Knuds kirke i Knudsker er Bornholms mindste, Tejn kirke fra 1940 er den yngste, Povls kirke i Povlsker er den eneste kullede uden tårn og kirken i Allinge er den eneste gulkalkede. Ved flere af de bornholmske kirker er der endnu nogle af de gamle træporte i kirke­gårdsdiget. Ved Ny kirke i Nyker er der således tre træporte i kirkegårds­diget, hvoraf den ældste er fra 1678.

Hammershus:

Bymuren ved Visby

Ruinerne af Hammershus ligger på en 74 m høj klippeknude på Nordbornholm. Det er det største ruinkompleks nord for Alperne efter Visby på Gotland. Borgen blev formentlig påbegyndt af ærkebiskop Jakob Erlandsen i begyndelsen af den sidste halvdel af 1200 tallet. I 1743 opgav staten Hammershus, og en nedbrydning begyndte. Her finder man f.eks. Danmarks mest velbevarede middelalderbro, - slotsbroen. Blommetårnet - det søndre tårn - er nok ruinkompleksets bedst bevarede bygning.

Vigtige årstal og Begivenheder

ca. 1700 mio. år f.v.t. Bornholm dannes som den ældste del af Danmark

ca. 10.000 år f.v.t. De første mennesker bosætter sig på Bornholm

ca. år 800 Bornholm har sin egen konge

ca. år 1000 Bornholm bliver en del af det danske kongerige

År 1149 Sven Grathe forærer tre af Bornholms fire herreder til ærkebispen i Lund

År 1327 Bornholms fjerde herred sælges til ærkebispen i Lund

År 1521 Christian II overtager Bornholm

År 1525 Frederik I pantsætter Bornholm i 50 år til Hansestaden Lybæk for 158.019 lybske mark

År 1576 Frederik II overtager Bornholm

august 1653 5000 af øens 13000 indbyggere dør af pest

26. februar 1658 Bornholm afstås til Sverige ved freden i Brømsebro

december 1658 Bornholmerne afvæbner de svenske tropper og forærer øen til Frederik III som gave

9. - 10. april 1940 Bornholm besættes, lige som det øvrige Danmark, af Tyskland

7. - 8. maj 1945 Bornholm befries, men indtages af russisk militær. Rønne og Nexø bombarderes

april 1946 De russiske tropper forlader Bornholm

1. januar 2003 Øens 5 kommuner og amtet overgår til en administrativ og politisk enhed ved navn Bornholms Regionskommune.