Bornholm og Ertholmene

Byer og steder

På de følgende sider bliver nogle af Bornholms byer beskrevet. Samt nogle steder, hvor forskellige begivenheder har fundet sted.

Især Rønne og Svaneke vil blive beskrevet nærmere. Da meget af min familie og slægt enten er født der, boet der, eller "indvandret" dertil.

Samt steder og bygninger af historisk betydning på Bornholm.

Rønne by set fra oven

Rønne, byen hvor mine forældre bosatte sig

Svaneke by set fra oven

Svaneke, byen hvor mine stamforældre bosatte sig

Min stammor, blev stammoder til to af Bornholms ældre slægter, nemlig Dich- og Wolffsen-slægten, som begge udgår fra byen.