Bornholm og Ertholmene

Ertholmene

"Erteholmene hidtil Fiskernes Tjenerinde
Nu Østersøens Beherskerinde
Hidtil ugæstfri ved sine Klipper
Utilgængelig ved sine Skær
Nu 1684 ved Chr. Den V.s mere end herkuliske Bedrift
Østersøens Beskytterinde
De søfarendes Tilflugt, Rigernes Pryd, Fra sin klippeborg aver den fjendtligheden
Venner modtage den mildt
Kaldes herefter Christiansø"

Chr. den V. 1684

Christiansø fra oven, set fra øst

Ertholmene

Ertholmene består af Christiansø på 22 ha, Græsholm på 11 ha og Frederiksø på 4 ha samt nogle mindre øer og skær - Tat, Lilleø, Vester-, Tyve-, Præste- og Østerskær, der er Danmarks østligste punkt.

Første flådebase:

I Juni 1684 landsattes Gotfred Hofman og Christopher Sehested med 288 mand norske arbejdstropper under Generalkvartermester Anton Coucheron på Christiansø. Forsvaret af fæstningen overlodes til 2 kompagnier flådesoldater. Fæstningen var udrustet med 20 attenpundigere, 18 mindre kanoner og 216 styk lettere skyts. På Frederiksholm byggedes Lilletårn som stod færdigt 1687. Fæstningen Christiansø blev nedlagt 1863 og dermed var den danske Østersø nu fæstningsløs

Første statsfængsel:

Dr. Jacob Jacobsen Dampe

I 1825 blev der bygget et stats­fængsel på Frederiksø - Danmarks første. Det fungerede som fængsel frem til 1856. Her sad blandt andre, den kendte Dr. Dampe i en årrække.

Christiansø - længst mod øst....

Har du brug for at stresse af fra en hektisk hverdag?

Besøg Danmarks østligste punkt, nemlig ø-gruppen Ertholmene, måske bedre kendt under navnet på den største af øerne, Christiansø.

Christiansø er uden sidestykke. Intet andet sted i Danmark finder du en ø-gruppe så unik som Ertholmene. Christian den V's gamle fæstning ser næsten ud, som da den blev anlagt i 1684. Øerne har deres egen døgnrytme og årscyklus og den helt specielle natur giver dig en særlig oplevelse af skøn atmosfære og ro.

Du finder Ertholmene ca. 20 km nord for Svaneke og disse består af 2 beboede øer: Christiansø og Frederiksø (der er forbundet af en hængebro), fuglereservatet Græsholmen samt adskillige mindre skær - heriblandt Danmarks østligste punkt, Østerskær.

Ertholmene ejes af det danske forsvars­ministerium og boligerne, der kun kan lejes, er hjemsted for omkring 100 fastboende. Øerne besøges hvert år af omkring 70-80.000 gæster, så der er vel ikke noget at sige til, at øens beboere puster ud, når endagsgæsterne er steget ombord på ét af Christiansøfartens skibe igen!

På Christiansø finder du ingen biler og kun to pattedyr; nemlig pindsvin og mus. Til gen­gæld ser du om foråret overalt rugende edder­fugle, der foretrækker disse fredelige øer som yngleplads. På fuglereservatet Græsholmen ruger ca.10.000 par sølvmåger, og alk og lomvie yngler her som det eneste sted i Danmark. Forår og efterår trækker millioner af småfugle over Østersøen på vej til og fra yngleområderne i nord og store mængder af trækfugle søger føde og hviler sig på Christiansø inden rejsen går videre.

Om sommeren indbyder den blå Østersø til en lille dukkert fra klipperne eller badebroen og året rundt kan du vandre på kryds og tværs af øen og stadig efter mange besøg opdage nye ting!

Øerne er et yndet sted for lystsejlere. Har du ingen båd, har du dog mulighed for at over­natte på det hyggelige Gæstgiveri, der har 6 værelser. Også en lille teltplads på Hertug­indens Bastion, giver dig mulighed for at op­leve øerne i de stille timer, når endagsgæsterne har forladt øerne. Teltpladsen er primitiv, men yderst velbesøgt, så husk at bestille i god tid!

Postbåden Peter

Restauranten på Gæstgiveriet giver dig mu­lighed for at nyde mad med masser af gode friske fisk samt andre specialiteter, der på hverdage bliver sejlet til øerne med Post­båden Peter. Også hos den lille købmands­handel har du mulighed for at købe friske mejerivarer, kød og grønt.

Besøg øerne, der fra 1725 blev brugt som forvisningssted for livstidsfanger, som fx Dr. Dampe, der sad fængslet her fra 1826 til 1841 anklaget for "højforræderi og majestætsfor­brydelse".

Gå ikke glip af en unik oplevelse - du finder ikke dets lige andre steder i Danmark!


Seværdigheder