Bornholm og Ertholmene

Bornholms skabelse

Bornholm

Han slynged' en klode i rummet ud, en dråbe af urtågens dis, - arbejdsstof til det store forsøg, at skabe et paradis.

Dybt i hans hu der dirred' en drøm, underfuld, tågeblå, og drømmen blev tanke, og tanken dåd, - han skabte det syn, som han så.

Ursumpen kogte, vulkanerne brast i skabelsens hvirvlende storm. Sex dage svandt - millioner af år -, mens drømmen søgte sin form.

Han tårnede tinder mod himlene op og smykked' det nyskabte land, Chomoulungma og Fuji med strålende is, Gobi med guldrødt sand.

Java med palmernes stålblanke pragt, Finland med irgrønne søer, oceanernes blånende dyb med et mylr af de hvide korallers øer.

Da lo han med eet, så himlene klang, - fuldkommelsens stund var nær og han skabte med fire hug Bornholm og plantede eden der.

Da var det han så, det var såre godt. Han smilte, - den halve mil fra Saltuna ned til Ypnasted blev født af vorherres smil.

Og herren signed' sit paradis med stolthed og velbehag satte sin øxe i Randkløveskår og hviled', den syvende dag.

Randkløve Skår

Digteren

Egill Rostrup. Ca. 1935.

Egill Rostrup var bl. a. sceneinstruktør ved det Kgl. Teater. Han var en hyppig gæst på Bornholm og befandt sig også her ved sin død i 1940.