Bornholm og Ertholmene

Fredelige tider ?

Efter 1658 kommer en lang række temmelig fredelige år for Bornholm, selvom Danmark og Sverige igen er i krig 1675-79.

Hammershus nedlægges som fæstning og i stedet påbegyndes i 1684 befæstningen af Rønne samt Christians- og Frederiksø som værn mod bl.a. den svenske flåde. Udover fæstningsværkerne bygges også de to rækker kasserner, de høje gule huse i gaden på Christiansø, til beboelse for de udstationerede soldater og deres familier. Øerne forsynedes med to tårne, Store Tårn på Christiansø og Lille Tårn på Frederiksø. Soldaterne fik lov til selv at opføre små kampestenshytter, som de omgav med stengærder til beskyttelse af deres små haver mod vinden.

I 1808 var fæstningen udsat for bombardement fra den engelske flåde, som dog opgav at forsøge landgang. Øerne hører den dag i dag under forsvarsministeriets administration, selvom deres militære betydning ophørte allerede i midten af 1800-tallet. Besøg selv øerne, som har en helt særlig stemning - man føler sig virkelig hensat til fortiden, fordi alle bygningsværker er så velbevarede. De fleste besøger Ertholmene på en endags­udflugt, men vil man for alvor mærke atmosfæren på denne yderste forpost, skal man unde sig selv en overnatning. Dette kan ske enten på campingpladsen eller på Gæst­giveriet, og øerne opleves altså bedst, når alle éndags-turisterne igen er sejlet bort.

Sildebåde

1700-tallet var præget af begynden­de velstand med livlig søfart og gode forhold for handel og håndværk med born­holmer-ure og bornholmsk keramik, nærmest som born­holmske vare­mærker.

I 1800-tallet oplevede øen også den voksende industria­lisering, ofte på basis af øens råstoffer, og den begyndende demokratisering, som kom til udtryk i grundloven, og rent fysisk i bygningen af råd- og tinghuse i øens byer, i skolevæsenets ekspansion og i højskolebevægelsen.

Samfundet var blandt andet præget af stabili­sering af øens besejling, dampskibsselskabet blev grundlagt i 1866.

Øens vigtigste erhverv, landbruget blev styrket gennem andelsbevægelsen, den militære struktur blev ændret, der skete en vækst i de mange kirkelige bevægelser og den kulturelle bevidsthed voksede. Det sidste kom til udtryk blandt andet i grundlæggelsen af Rønne Theater, Musik­foreningen og Bornholms Museum.

Rønne teater

Rønne teater

Rønne har mange gamle bygninger, der hver for sig fortæller om fortidens bornholmere, Kastelstårnet fra 1689 er nu sammen med magsinbygninger fra 1841, indrettet som forsvarsmuseum, Hovedvagten er opført i 1744 af sten fra nedrivningen af Hammers­hus, Rønne Theater fra 1823, er landets ældste, fungerende provinsscene, hvor der om sommeren opføres den populære Bornholmerrevy.

Hvis man vil opleve et velstående borger­hjem fra 1806 er Erichsens Gaard stedet, eller keramikfabrikkernes storhedstid - så gælder det Hjorths Fabrik fra 1859. Begge er i dag indrettet som arbejdende museer.

Åløb

Det bornholmske landskab ændrede sig til det, vi kender i dag, med skovrider Hans Rømer, der var foregangsmand for rejsningen af skoven midt på øen. I 1805 begyndte han ind­hegningen af et areal på 775 ha med det stendige, som den dag i dag omkranser Danmarks femtestørste skov. Gærdet blev opført for at holde kvæget ude fra nyplantningen. I starten var der stor modstand mod hans projekt fra bønder­nes side. Det var jo det gamle fælles græsningsareal, der her var tale om. Skovens navn Almindingen henviser da også til, at området var alles eje. Meget snart kom Rømers arbejde dog til at nyde stor respekt.

Hvordan livet på landet formede sig tilbage fra 1800-tallet kan du opleve på Melstedgaard, hvor årets gang og forskellige gøremål på en bondegård kan genopleves.

Slusegård vandmølle

Slusegård vandmølle

Møllerne på Bornholm hører også med til vores arv fra tidligere slægter. Nogen kalder ligefrem øen for et mølleparadis, fordi vi har det hele, alle mølletyperne og alle varianter inden for hver type. Der er bevaret 3 vand­møller, 3 stubmøller og hele 13 hollandske møller. Bechs Mølle i Svaneke fra ca. 1630 er Danmarks ældste stubmølle og Gudhjem Mølle, opført 1893 er Danmarks største hollandske mølle.

Også de mange silderøgerier, hvor det første blev bygget i 1886 i Gudhjem fortæller deres historie om sildefiskeriets storhedstid.