Bornholm og Ertholmene

Bornholm til evig arv og eje

Bornholms gavebrev

gavebrev.jpg

(billede viser side 1 af original)

Hasles borgmester Peder Olsen blev sendt til København med et gavebrev til Frederik d. III, hvori der stod at han hermed blev overdraget Bornholm til evig arv og eje.

Da morgenen efter den dramatiske dag i Rønne indfinder sig d. 9. dec., gælder det om at bemægtige sig slottet (Hammershus). En svensk tromme­slager med fire soldater bliver sendt ud på rekognoscering. Jens Kofoed var på plads, og de bliver taget til fange. I morgenstunden slutter Niels Gumløse, Peder Olsen og Poul Anker sig til sammen med den bondehær, der har samlet sig i Ruts kirke om natten. De vil helst overtage kommandoen over Hammershus uden slag, og skriver et brev til Printzenskölds frue, Anna Hård, og løjtnant Per Lagmann, der har overtaget kommandoen. De går med til en forhandling, som resulterer i at bornholmerne rykker ind på slottet. Soldaterne bliver sat i forvaring med stærk vagt, og der bliver også sat vagt ved Anna Hårds dør, for at hun og børnene ikke skal blive slået ihjel. Begejstringen er stor, men det er tumulten også. Slottet bliver totalt raseret og plyndret. Så godt som intet inventar eller mad bliver efterladt.

Kofoed ny kommandant

frederikIII a.jpg, 5 kB

Frederik d. III

Dagen efter, d. 10 dec., holdes det første stændermøde blandt de tilstedeværende. Her bliver det besluttet, at Hasles borg­mester Peder Olsen sammen med fremtrædende born­holmere, skal rejse til København og over­drage Bornholm til Frederik d. III og Danmark til evig arv og eje.

Jens Kofoed bliver tilforordnet som kommandant og militær leder af Bornholm. Sammen med Claus Kam, der overtager det civile styre, overtager han Hammershus, indtil der kan skaffes en ny dansk øvrighed fra København.

Lokkede 30 mand i land

Opgaven var vanskelig. Der var fare for, at en svensk undsætning ville dukke op, ligesom han ikke vidste om Svaneke og Nexø med deres oplande var med. De havde været træge på Østbornholm, så risikoen var der. 3. juledag dukker et svensk skib op og affyrer to kanoner uden for Hammershus. Jens Kofoed har skrevet en detaljeret beretning om, hvordan det lykkedes at få lokket alle 30 mand i land. Skipperen og styrmanden sendte han et brev, der så ud til at komme fra Printzensköld. Alle blev de sendt i arrest i Rønne. Der var bedst plads. Derfra blev de svenske fanger sendt til København med en hollandsk flåde.

Kofoeds mesterstykke

At det lykkedes, tilskrives Jens Kofoeds mod, overblik og klogskab. Trods svenskernes mistænksomhed, havde han evnet at slå til i rette øjeblik uden slag. Heller ingen flygtede, så de kunne fortælle hjemme, hvordan det stod til på Bornholm. Erobringen af Hammers­hus var alle bornholmeres sag, men det var Jens Kofoeds mesterstykke, som bekræftede hans ledelse af opstanden i Rønne tre uger tidligere. Efter disse hændelser var det ikke længere muligt for bornholmerne kun at se Jens Kofoed som en brutal og hensynsløs person, selv om han morede sig med at hidkalde provsten til de 63 svenskere, der sad fanget i rådhuskælderen i Rønne. Provsten skulle meddele dem sakramentet, men han gik i forbøn for de arme ryttere, hvorefter Jens Kofoed skænkede dem livet.