Bornholm og Ertholmene

Lilleborg

Ældste kongeborg

Lilleborg i Almindingen

Lilleborg (Bornholm) blev sandsynligvis opført i midten af 1100-tallet som en kongelig fæstning. Da størstedelen af Bornholm i 1149 var blevet overgivet til ærkebispen af Lund, ønskede kongen at hævde sin magtstilling på øen. Lilleborg på Bornholm kunne på ingen måde måle sig med ærkebispens Hammershus, men var alligevel en stærk fæstning.

Borgen blev bygget på en 16 m høj klippeknude, der i middelalderen var helt omgivet af Borresø. En pælebro over søen førte ind til klippens sydøstside. Herfra gik en vej op til klippeplateauet. Efter at have passeret en dyb "hals grav" og en forvold nåede man frem til selve borgen.

Lilleborg
Lilleborg i Almindingen

På Lilleborg har der været et mægtigt hjørnetårn på 9,5x9,5 m der bevogtede den smalle indgang til borgpladsen. Dets mure er 2,4 m tykke, og fra toppen af tårnet kunne man beskyde en indtrængende fjende fra flere sider. Borgpladsen på Lilleborg er beskyttet af en ca. 76 m lang ringmur, der følger klipperanden langs det ovale plateau. På hver side af Lilleborg gik en mur ned til Borresø. Sandsynligvis var der murede trapper, så man let kunne hente vand fra søen. Der var nemlig ingen brønd på borgen, Nogen lang levetid har borgen ikke fået.

Meget tyder på, at den er nedbrændt i 1259, hvor fyrst Jaromar af Rugen stormede og ødelagde "kongens fæste" på Bornholm sammen med den oprørske ærkebiskop Jacob Erlandsens broder. Der er dog fundet mønter i borgområdet fra Erik Klippings regeringstid i perioden fra 1259 til 1286 som viser, at der efter branden og ødelæggelsen har været aktiviteter på stedet.

Ikke så langt fra Lilleborg ligger Gamleborg. Det har måske været forløberen for Lilleborg.

Lilleborg og Gamleborg har antagelig samme bygmester

Gamleborg i Almindingen

Restaureringen af Lilleborg i Almindingen, der startede i 2006 og siden har været genstand for en omfattende renovering af murene omkring borgen, har bragt spændende enkeltheder frem. Ud fra erfaringer med renovering af Gamleborg, har man konstateret at de håndværksmæssige metoder er fuldstændig ens.

Det skønnes at det antagelig er den samme bygmester, der har opført de to borge, og et yder­ligere tegn er at materialevalget også er meget ens. Der er brugt kalk i mørtelen til det murede byggeri, og det menes at Bornholm er det første sted i Danmark, hvor det har fundet sted. Bornholmerne brændte selv deres kalk, og der blev brugt enorme mængder træ til brændingen. Det betød, at Born­holm i middelalderen nærmest fik ryddet meget store dele af sine skove, fordi der skulle bruges kalk til den mørtel, der også skulle bruges til blandt andet Hammershus og kirkerne.

Ens byggemetoder

Lilleborg og Gamleborg er begge blevet bygget indenfor en periode på 50 år. og da byggemetoderne er fuldstændig identiske, er der en vis sammenhæng, så noget tyder på, at bygmestrene findes indenfor samme familie gennem arv fra far til søn.

Fredet i 1821

Lilleborg

Det fortælles at der har boet mennesker på stedet siden stenalderen, for der er fundet en flintøkse, og der findes skåltegn på borgpladsen. Klippeknuden ved Borresø, hvor Lilleborg ligger, har altså været benyttet i årtusinder, og i søen er der blandt andet fundet økser og ravperler fra perioden for over 5.000 år siden.


Seværdigheder