Bornholm og Ertholmene

Fra luksusliv i Ibsker til fængsel i Blåtårn

Skovsholm
Skovsholm

Skovsholm i Ibsker er i dag en moderne land­brugsbedrift, hvor slægten Koefoed har boet i flere århundrede. Men i den born­holmske historie har gården været kendt som bosted for flere berømte, og lidt be­rygtede, personer.

En af dem var Christian Maccabæus, der på et halvt år gik fra at være chef for det born­holmske militær til at blive dømt som landsforræder og sat i fængsel i Blåtårn i København. Omkring 1632-33 kom Christian Maccabæus til Bornholm. 12 år senere blev han smidt ud igen, og sat i fangehullet over i Chr. IV's København. Den unge Christian var ud af en dansk adelsslægt, der oprindeligt stammede fra Skotland, men via Tyskland kom til Danmark i 1542.

Borgerkrig i Danmark

I Danmark var to års borgerkrig, grevens fejde, mellem fætrene, den afsatte konge, Christian d. II og kong Christian d. III., sluttet i 1536.

Christian´s oldefar John Maccabæus kom som den første i slægten til Danmark, hvor han fik en professorstiling ved Københavns Universitet.

Bopælen for Maccabæus-klanen blev snart i det daværende Østdanmark, og her, i Skåne, blev Christian født på Ettrup Gods, der dengang var i Maccabæus-slægtens besiddelse. Med rang af kaptajn blev Christian Maccabæus ansat som leder af det bornholmske militær, kun under­ordnet selve den bornholmske kommandant på Hammershus, Holger Rosenkrantz.

Den rige enke på Skovsholm

Som en del af sin løn fik han Maglegård i Østermarie i fæste. Men i nabosognet, på den store gård Skovsholm, boede den rige enke med det flotte navn, Marie Bendtsdatter von Raden. Marie von Raden, der var kommet til Bornholm fra Pommern i Tyskland og Christian Maccabæus fandt meget hurtigt sammen.

I fængsel som forræder

Men frem til Maccabæus-tiden på Skovsholm. De bornholmske adelsfamilier, herunder parret på gården i Ibsker, levede deres eget luksusliv, der ikke tålte sammenligning med de mere al­mindelige bornholmere. Men i 1645 brast idyllen for Christian Maccabæus. Danmark og Sverige var i en næsten evig krig, og da den svenske flåde den 9. juni 1645 med den svenske general Wrangel i spidsen gik hærgende i land i Nexø, var det helt uden forsøg på organiseret modstand af den bornholmske militærledelse.

Med dødsdom over hovedet blev retten sat i maj måned 1646 på Københavns Slot.

Tilbage til fallitten

Dødsdommen blev ændret. Hvorfor kongen lod sig formidle ved vi ikke. Maccabæus blev benådet, men fik ikke lov til at tage tilbage til Bornholm.

Christian flakkede rundt på sin fødeegn i Skåne, indtil han i 1650 vendte tilbage til øen og sin kone på Skovsholm.

Men det var en stækket og tavs Maccabæus, faktisk ses hans navn ikke nævnt mere i den bornholmske historie, end ikke ved det born­holmske oprør i 1658. I 1661 afstod Maccabæus gården til sine sønner, og tre år efter døde han.

Selve Maccabæus-navnet forsvandt snart, både på Bornholm og i Danmark, men fra Christian Macca­bæus den ældres datter, Margrethe Maccabæus, findes der stadig mange efterkommere på øen.


Danske magazin