Bornholm og Ertholmene

Melstedgård

Melstedgård kan føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. I kilderne om gården kan man læse, at gården var et "øde stæl", det betyder at der ingen bygninger var. Jorden blev derfor dyrket af en bonde, der boede nær ved Melsted. Først i slutningen af 1600-tallet blev der bygget en gård - Melstedgård. Stuehuset blev revet ned omkring 1796, hvor et nyt og mere moderne hus blev opført. Huset står den dag i dag!

Melstedgård
Melstedgård ved Gudhjem

I 1982 blev gården overtaget af Bornholms Amt, og Bornholms Regionskommune ejer den i dag. Det er Bornholms Museum, der driver gården.

Melstedgårds stuehus er gårdens ældste bygning fra 1796, men moderniseret af en ny ejer i 1860'erne. Udlængerne er fra 1860'erne, gårdlængen fra 1872. Melstedgård er det bornholmske landbrugs museum. Her kan man få et indtryk af, hvordan landbruget har udviklet sig fra 1700-tallet til mekaniseringen for alvor satte ind efter anden verdenskrig.

Museets mål er, foruden at bevare det gamle, at kunne vise og fortælle nye generationer om den udvikling, vi i dag står midt i. Først ved at se og forstå vor historiske baggrund, er der perspektiv og mening i vor egen tid.

Landbrugsmuseet er indrettet på en typisk bornholmsk gård af gennemsnitsstørrelse. Den har været drevet som almindeligt landbrug frem til 1982, hvor den blev overtaget af Bornholms Amtskommune med museumsindretning for øje. En fredning af gården i 1950 slog bremserne i for gårdens almindelige udvikling. Allerede da havde man øje for, at her var en gård med så typiske og velbevarede bygninger, at man måtte tage skridt til en fremtidig sikring.

Bornholms frugter

Melstedgårds lille frugtplantage ligger på "Grønningen" sydøst for Melstedgård. Her kan man opleve 26 frugttræer af gamle bornholmske sorter - 24 æbler og 2 pærer. Træerne blev indsamlet i 1989, hvor der blev iværksat en indsamlingskampagne for lokale gamle sorter. Podekviste fra frugttræer fra forskellige steder på øen, blev indsamlet og derefter podet på en såkaldt "mellem-grundstamme". Træerne blev efterfølgende plantet på én række for at vokse til og være beskyttet i deres første år. I 1991 blev de plantet ud, hvor de står i dag. Yderligere 156 frugttræer er fornyeligt blevet podet og plantet i en lille beskyttet frugthave. Den lille "rugeæblehave" skal passes og plejes og efter to års forløb skal stammerne plantes ud i en stor "frugtplantage" på et areal umiddelbart nord for Melstedgårds parkeringsplads. Området vil komme til at fremtræde som et rekreativt område med borde og bænke, information om æblerne og forskellige aktiviteter i årets løb, fx demonstration af beskæring, podning, bestemmelse af æbler mm. Således kan fremtidige generationer også nyde Bornholmske frugter.

Hestevogn

Seværdigheder