Bornholm og Ertholmene

Middelalder - en brik i magtspillet

I middelalderen er Bornholm også udsat for store omvæltninger. Den ene gang efter den anden afgøres øens skæbne som en lille brik i et stor­politisk spil. Den danske konge ejede hele øen, den var såkaldt kongelev, som blev administreret fra Gamleborg.

Allerede i 1149 bliver kimen lagt til de fremtidige kampe mellem Konge og Kirke om herredømmet over Bornholm. På dette tidspunkt, hvor det endnu er kongen, der udnævner biskopperne, skænker Kong Svend Grathe ærkebiskop Eskild i Lund en landsby (Aakirkeby) og tre af de fire bornholmske herreder. Kun vestre herred (Rønne) beholder kongen sammen med borgen i Almindingen. Bornholm er således delt mellem konge og kirke, hvor kirkens gods sandsynligvis bliver administreret af kannikkerne i Aakirkeby, og kronens gods fra Lilleborg, som afløste Gamleborg ca. 1150. Kirken flytter sin administration til Hammershus, der omkring 1250 bliver udbygget af ærkebiskoppen som modvægt til kongens Lilleborg.

100 år senere har den katolske kirke fået så stor magt, at den ikke længere anerkender kongens ret til at udnævne biskopperne. I 1259 fører stridighederne mellem ærkebiskoppen Jacob Erlandsen, og den danske konge Christoffer I til at ærkebispen fængsles. Det fører til et oprør mod kongen hvor hans borg Lilleborg indtages og afbrændes af Anders Erlandsen, bror til ærkebiskoppen sammen med fyrst Jaromar af Rügen. Ca. 200 af kongens mænd skal være blevet dræbt.

Vil du have middelalderen rigtigt ind under huden, så besøg Bornholms Middelaldercenter på Rågelundsgård tæt ved Østerlars Rundkirke. Her er muligheden for at se, høre, føle, lugte og smage middelalderen. På centret er skabt et miljø med mennesker i tidens dragter, husdyr, beboelseshuse, en vandmølle og et befæstet voldsted. Du får indtryk af livet på landet, som det udformede sig i årene fra 1350-1450.

En uge i juli måned afholdes middelaldermarked med mange boder og deltagelse af gøglere, riddere, sangere og mange flere.

Stormandsgården fra luften
Stormandsgården
Stormandsgården
Ridder fra middelalderen Kongsgård Beboere