Bornholm og Ertholmene

Stenalder

Jægerstenalder

Gravhøj

Gravhøj

For kun 12.000 år siden bosatte de første mennesker sig på Bornholm. Siden da har de præget landskabet til det, vi kender i dag. Du kan selv følge deres spor, når blot du ved, hvad du skal lede efter.

Bornholm er meget rig på arkæologiske fund, der fortæller os, hvordan mennesker har levet her også i forhistorisk tid.

De ældste spor stammer fra slutningen af den sidste istid, hvor øen endnu var land­fast med det øvrige Europa. Disse første mennesker på Bornholm levede i små familiegrupper som jægere og samlere. Fra omkring 7.000 f. Kr. kender vi til egentlige hustomter, som har ligget nær ved den nuværende kyst.

Kysten mellem Svaneke og Aarsdale er særlig rig på fund, og sætter du dig på stenene i en af de mange små vige en tidlig morgen i bevidstheden om, at der her fandtes tæt med bopladser i jægerstenalderen, kan du måske fornemme historiens vingesus. Forestil dig, at her også for mere end 10.000 år siden sad et menneske og så på det samme hav og den samme sol.

Bondestenalder

Stenalderhus

Stenalderhus

Omkring 4.000 f. Kr. ændredes livsvilkårene gradvis, agerbrug med et mindre husdyrhold introduceredes, dog stadig suppleret med jagt og fiskeri. Kendskabet til deres liv har vi fra udgravninger af både bopladser og grav­pladser samt fra genstande fundet i vådområder. De mest synlige spor fra bondestenalderen er tidens gravanlæg, dysser og jættestuer. De er fortrinsvis placeret på Sydbornholm. Den nordligste og nyligt restaurerede jættestue, Hallebrønshøj finder du ved Frennegård uden for Svaneke.

Besøg også stenalderudstillingen på Bornholms Museum i Rønne, som bl.a. har en stor model af et stenalderhus fundet ved Limensgård.