Bornholm og Ertholmene

Bornholms våben

Bornholm fik et våbenskjold

Det bornholmske våben

Sønderjyllands våben

Det sønderjyske våben

Da Bornholm igen var blevet en del af det danske rige, og born­holmerne havde overdraget Frederik d. III Bornholm til evig arv og eje, kvitterede kongen med at skænke Bornholm et våben­skjold, som i 1669 blev inddraget i det danske rigsvåben. Våbnet forestiller et fabeldyr, som både benævnes gulddrage og lindorm.

Bornholm og Sønder­jylland er de eneste landsdele der har haft et våben, hvoraf Sønderjylland stadig har sit, i rigsvåbnet.

Ved 100 års jubilæet i 1942 besluttede det daværende amtsråd at søge autorisation for et rigtigt heraldisk våben bestående af en gulddrage på blå baggrund.

På amtsrådsmødet d. 28 nov 1942 kunne amtmanden meddele:

Under 18. september 1942 på Indenrigsministeriets derom nedlagte forestilling, har det behaget Hans Majestæt Kongen, at approbere (godkende) det hertil indsendte våben til brug for Bornholms amtskommune.

En tobenet, hornet guldlindorm med løftede vinger i blåt felt.