Diverse

Danmarkshistoriens måske mest berømte røverhistorie

Vi fejrer at Dannebrog den 15. juni 1219 faldt ned fra himlen under Valdemar den 2. Sejrs korstog i Estland. En god historie, men faktuel forkert siger historiker og påpeger, at det var en senere Valdemar, som indførte Dannebrog som flag, mens vi skal århundrede frem i tiden og krydse kongeslægter, før Dannebrog bliver et nationalt symbol.

Valdemar den 2. Sejr. Kilde: Wikipedia.

Valdemar den 2. Sejr

Valdemarsdag, som vi fejrer i dag, er baseret på myten om kong Valdemar den 2. Sejr (1170-1241), fra Gorm den gamles slægt, der er på korstog i Lydanise i Estland for at omvende esterne til kristendommen. I slaget om Lydanise er kongen tæt på et nederlag, da Dannebrog falder ned fra himlen. Det guddommelige flag vender slagets gang til de danske korsfarers fordel og sikrer dem sejren.

MyHeritage har talt med historiker og overarkivar i Rigsarkivet, Hans Christian Bjerg, om Dannebrogs­myten. Han betegner for­tællingen som en god historie, men den er ikke faktuel korrekt - ej heller kan det bevises, at Dannebrog blev indført som dansk flag i 1219. Vi skal derimod frem til 1300-tallet, hvor Valdemar den 2. Sejrs efterkommer, Valdemar Atterdag (1320-1371), regerer.

Hans Christian Bjerg er forfatter til bogen, Dannebrog - historien om et kristent og nationalt symbol (2006). Han fortæller, at første gang Dannebrog optræder er i en våbenbog fra om­kring 1370. Bogen viser et billede af Valdemar Atterdag, også en del af Gorm den gamles slægt, der bruger Dannebrog som banner i sit korstog - altså godt 150 år efter slaget ved Lydanise. Men hvorfra stammer myten om Dannebrog og Valdemar den 2. Sejr, som vi fejrer i dag?

Valdemar Atterdag. Kilde: Wikipedia.

Valdemar Atterdag

Vi skal helt frem til 1520, hvor myten optræder i en krønike, fortæller historikeren til MyHeritage. Krøniken beretter om Dannebrogs fald fra himlen i 1200-tallet, men den nævner ikke et specifikt slag eller årstal. Dette kommer til senere, da myten går hen og bliver en del af den populære folkehistorie. Men vi skal århundrede frem i tiden og ind i en anden kongeslægt, før gamle Dannebrog bliver et statsligt symbol.

Ifølge Hans Christian Bjerg er det Christian den 4. (1588-1648) af Oldenburgslægten, som indfører splitflaget, hvilket bliver statens flag, og der er forbud mod at private må flage med Dannebrog. Faktisk skal vi helt frem til 1800-tallet og det slesvigske spørgsmål, før den almene dansker får lov til at flage med Dannebrog. Her fremhæver Hans Christian Bjerg, at især slaget ved Dybbøl i 1864 får de nationalistiske vinde til at blæse og Dannebrog til at blafre.

Vi skal frem til 1900-tallet og Glücksborg-kongeslægten, før Dannebrog bliver udråbt som folkets flag. Og det er under Frederik den 8., at foreningen, Danmarks-Samfundet , den 15. juni 1908 får lov til at sælge det danske flag i kommercielt øjemed.

Hans Christian Bjerg fortæller til MyHeritage, at Dannebrog sammen med det schweiziske flag hører til de ældste nationalflag i verden. Historikeren påpeger, at Union Jack er omtrent ligeså gammelt, men det tæller ikke som nationalflag, da det repræsenterer hele Storbritannien.

Glædelig Valdemarsdag og husk at vi i princippet fejrer Valdemar Atterdag og ikke Valdemar den 2. Sejr.


Om Dannebrog