Min forskning

Mine Skånske og Danske aner

Skåne Danmark USA

En gren af familien har sine rødder her, derfor denne lille afdeling om Skåne og Sydsverige.

Her findes slægten fra omkring Simrishamn i øst til Malmø og Jylland i vest, og omkring Ystad og Bornholm i syd.

Det er dog ikke umuligt at slægten, eventuelt, har et udgangspunkt længere nordpå i Stockholm.

Dog har der, omkring år 1600 + / - 50 år, sneget sig, flere danske familier / slægter ind her.

Samt at personer / familier er udvandret til USA omkring midten af 1800.

Under menupunktet "Anerne", fortælles om de familier jeg forsker i.

Andre slægter

Der er dog andre slægter fra Danmark / Skåne jeg gerne vil vide noget mere om.

Især slægten Vandel / Vandal / Wandall (flere stavemåder) og eventuelle andre danske slægter, der blander sig med mine skånske aner.

Bagge, fra Jylland / Skåne og Ackeleye, fra Danmark / Skåne / Norge, der er blandet ind i min bornholmske slægt.

Skåne

Skåne Skåne

Kort over skåne